Oferta rekrutacyjna

Olsztyński Hufiec Pracy w roku szkolnym 2013/2014 gwarantuje dla osób zamieszkałych zamiejscowo bezpłatne zakwaterowanie w bursie wraz z całodziennym wyżywieniem i możliwość udziału w licznych przedsięwzięciach kulturalno-sportowych.

Młodzież w hufcu realizuje naukę w ZSZ przy ZSEH w Olsztynie przy ul. Paderewskiego i odbywa przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu w jednostkach handlowych i zakładach rzemieślniczych poprzez podpisanie umowy z młodocianym pracownikiem.

Kryteria uczestnictwa w OHP absolwentów gimnazjum kandydatów do ZSZ:

1.       Ukończone gimnazjum

2.       Nieukończone 18 lat.

Dokumenty niezbędne do uczestnictwa w OHP:

·         Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum

·         Opinia pedagoga szkolnego

Udział w hufcu musi być potwierdzony zgodą prawnego opiekuna.

Zgłoszenia i zapytania prosimy kierować do Hufca Pracy 14-6 w Olsztynie, ul. Narutowicza 4 /parter przy garażach/, tel. (0-89) 527-62-03 wew. 10 lub 29