Nowe zasady rekrutacji do szkół

W styczniu weszła w życie tzw. ustawa rekrutacyjna. Wprawdzie nowe regulacje będą w pełni obowiązywać od roku szkolnego 2016/2017, to w roku szkolnym 2014/2015, a także 2015/2016, obowiązywać będą przepisy przejściowe.

Szczegółowe informacje:

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=D820901AF221EB5EC1257C590051F68B

http://www.ko.olsztyn.pl/?main=2&sub=101&item=258

Sporządziła: Magdalena Baranowska
psycholg.olsztyn@gmail.com