Rejon działania

UWAGA!

W celu podniesienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w punktach PPP-P w Olsztynie, w których nie ma sekretariatów (Barczewo, Dobre Miasto), w roku szkolnym 2018/2019 zadecydowano o czasowym przeniesieniu diagnozy psychologiczno-pedagogicznej do punktu w Olsztynie.

Zajęcia terapeutyczne i konsultacje prowadzone są w tych punktach (Barczewo, Dobre Miasto) BEZ ZMIAN.

 

W rejonie działania poradni obecnie znajduje się 135 przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

W celu usprawnienia naszej pracy przyjęliśmy "wewnętrzną rejonizację" jak poniżej, jednak to rodzice ostatecznie decydują o miejscu świadczenia pomocy dziecku (w ramach powiatu olsztyńskiego).

►Punkt Olsztyn:

 rejon: gmina Dywity, Jonkowo, Purda, SP Ruś, ZSP Bartąg, ZSP Gietrzwałd

►Punkt Barczewo:

 rejon: MiG Barczewo, MiG Jeziorany

►Punkt Biskupiec:

 rejon: MiG Biskupiec, gmina Kolno

►Punkt Dobre Miasto:

 rejon: MiG Dobre Miasto, gmina Świątki

►Punkt Olsztynek:

 rejon: MiG Olsztynek, gmina Stawiguda, gmina Gietrzwałd