Rejon działania

W rejonie działania poradni obecnie znajduje się 118 placówek oświatowych.

 

►Punkt Olsztyn:

 rejon: gmina Dywity, Jonkowo, Purda, SP Ruś, ZSP Bartąg, ZSP Gietrzwałd
 

►Punkt Barczewo:

 rejon: MiG Barczewo, MiG Jeziorany
 

►Punkt Biskupiec:

 rejon: MiG Biskupiec, gmina Kolno
 

►Punkt Dobre Miasto:

 rejon: MiG Dobre Miasto, gmina Świątki
 

►Punkt Olsztynek:

 rejon: MiG Olsztynek, gmina Stawiguda, gmina Gietrzwałd
 

 

Przedszkola:

 • Gmina Dywity
  • Przedszkole Sam. Dywity
  • Przedszkole Kieźliny
  • Przedszkole Słupy
 • Gmina Jonkowo
  • Przedszkole Sam. Jonkowo
 • Gmina Purda
  • Przedszkole Purda
  • Przedszkole Klewki
  • Przedszkole Nowa Wieś
 • Gmina Barczewo
  • Przedszkole Barczewo
  • Przedszkole Łęgajny
 • Gmina Jeziorany
  • Przedszkole Niepubliczne Jeziorany
  • Przedszkole Publiczne Jeziorany
 • Gmina Olsztynek
  • Przedszkole Olsztynek
 • Gmina Stawiguda
  • Przedszkole Bartąg
 • Gmina Biskupiec
  • Niep.Przedszkole „Jacek i Agatka” Biskupiec
  • Przedszkole Sam Nr 5 B-piec
  • Punkt Przedszkolny (3-5) Bredynki
  • Zespół Wychowawczo-Przedszkolny Kobułty
 • Gmina Kolno
  • Przedszkole Sam. Kolno
  • Przedszkole Sam. Bęsia (Flia)
  • Przedszkole Sam. Lutry(Filia)
 • Gmina Dobre Miasto
  • Przedszkole nr 1 Dobre Miasto
  • Przedszkole nr 2 Dobre Miasto
 • Gmina Świątki
  • Przedszkole Świątki


Zespoły szkolno-przedszkolne:

Gmina Purda
ZSP Klebark Wielki
ZSP Nowa Wieś
ZSP Butryny

Gmina Barczewo
ZSP Wipsowo
ZSP Lamkowo
ZSP Łęgajny

Gmina Olsztynek
ZSP Waplewo

Gmina Stawiguda
ZSP Stawiguda

Gmina Gietrzwałd
ZSP Gietrzwałd
ZSP Biesal
ZSP Sząbruk

Gmina Świątki
ZSP Świątki


Szkoły podstawowe:

SP Bukwałd
SP Spręcowo
SP Frączki
Niepubliczna SP Słupy
SP Jonkowo
SP Wrzesina
SP Nowe Kawkowo
SP Purda
SP Szczęsne
SP Nr 1 Barczewo
SP Bartołty
NSP Kronowo
SP Barczewko
SP Jeziorany
SP Radostowo
SP Franknowo
SP Olsztynek
Szkoła Filialna Mierki
Szkoła Filialna Królikowo
SP Elgnówko
SP Ruś
Publiczna SP Stowarzyszenie Szkół Katolickich w Gryźlinach (I – VI)
SP nr 2 Biskupiec
SP nr 3 Biskupiec
SP Borki Wielkie
SP Bredynki
SP Czerwonka
SP Bęsia
SP Lutry
SP nr 1 Dobre Miasto
SP nr 2 Dobre Miasto
SP nr 3 Dobre Miasto
SP Barcikowo
SP Jesionowo (Podleśna)
SP Orzechowo
SP Piotraszewo
SP Głotowo
SP Smolajny
SP Cerkiewnik
SP Kwiecewo


Gimnazja:


Gimnazjum Jonkowo
Gimnazjum Purda
Gimnazjum nr1 Barczewo
Gimnazjum Jeziorany
Gimnazjum Publiczne Olsztynek
Gimnazjum P. Stawiguda
Gimnazjum Gietrzwałd
Gimnazjum P. nr 1 B-piec
Gimnazjum N. Dobre Miasto
Gimnazjum P. Dobre Miasto
Gimnazjum Publiczne Świątki
Społ. Katolickie Gimnazjum „Żak” Biskupiec

Zespoły szkół (SP + Gimnazjum):Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek Ramsowo
ZS Dywity
ZS Tuławki
ZS (SP I Gim.) Kolno

Szkoły ponadgimnazjalne:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Jeziorany (LP, ZSZ, LO dla dorosłych)
I LO Olsztynek
ZSZ Olsztynek
Społ. Katolickie Gim. „Żak” Biskupiec
Katolickie LO Biskupiec
ZS (LO,ZSZ,LU) Biskupiec
ZSZ Dobre Miasto
LO Dobre Miasto
Wieczorowe LO D. Miasto
ZSR Smolajny

Inne placówki:

SOSW Żardeniki
Dom dla Dzieci „Nad Jeziorem” Olsztynek
Dom dla Dzieci Stawiguda
Dom dla Dzieci Gryźliny
ZSPG Ameryka
Dom dla Dzieci Biskupiec
OREW B-piec
Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno –Wychowawczy w Kruzach
OREW Dobre Miasto