Powiatowy Koordynator ds. doradztwa zawodowego

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej W Olsztynie informuje, iż decyzją Starosty Olsztyńskiego Pana Mirosława Pampuch powiatowym koordynatorem ds. doradztwa zawodowego w Powiecie Olsztyńskim została Pani Magdalena Baranowska.

Do zadań koordynatora należeć będzie m.in. wspieranie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego.

                                   Dyrektor PPP-P w Olsztynie Elżbieta Dorota Hermanowicz