Konkurs plastyczny

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Olsztynie

zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i wychowanków ośrodków opiekuńczo-wychowawczych oraz uczestników zajęć w gminnych ośrodkach kultury i bibliotekach z terenu powiatu olsztyńskiego  do wzięcia udziału w  

VI. EDYCJI
POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
 

pn. „Prawa człowieka – Jesteśmy szczęśliwi, gdy…”

Celem konkursu jest szerzenie wiedzy odnośnie praw i wolności chronionych Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz zwiększenie zainteresowania prawami człowieka we współczesnym świecie.

Konkurs odbywa się od 20 listopada 2020 r. do 20 stycznia 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINEM

oraz pobrania karty ZGŁOSZENIA