Konferencja Od ucznia do pracownika "wyjątkowi" na rynku pracy

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza Dyrektorów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, Pracowników nadzoru pedagogicznego, Nauczycieli, Doradców zawodowych, Pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, Przedstawicieli instytucji rynku pracy oraz organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych i bezrobotnych, Pracodawców na konferencję  Od ucznia do pracownika - wyjątkowi na rynku pracy. 

Konferencja odbędzie się 19 czerwca 2013 r. o godz. 10.00 w Elblągu, w Ratuszu Staromiejskim (ul.  Stary Rynek 25).

 Udział w konferencji jest bezpłatny. czytaj więcej