14 - 18 października 2013 Tydzień Obywateli Europy na Warmii i Mazurach!

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie przy współpracy z powiatowymi urzędami pracy województwa warmińsko-mazurskiego, w partnerstwie Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie organizuje w dniach 14 - 18 października 2013 Tydzień Obywateli Europy na Warmii i Mazurach. Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Prezydenta Elbląga.                                                

Celem wydarzeń jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat praw i obowiązków wynikających z Obywatelstwa Unii Europejskiej, w szczególności zaś prawa do swobodnego przemieszczania się, przebywania i podejmowania pracy i nauki, na terytorium UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach Tygodnia Obywateli Europy na Warmii i Mazurach zaplanowanych zostało wiele ciekawych wydarzeń poruszających temat Obywatelstwa Unii Europejskiej, m.in. konferencje, targi pracy, warsztaty, spotkania, prelekcje, konkursy, dni otwarte itp.

Zapraszamy serdecznie młodzież, nauczycieli, opiekunów, doradców zawodowych oraz pedagogów. Udział we wszystkich wydarzeniach organizowanych w ramach Tygodnia Obywateli Europy na Warmii i Mazurach jest bezpłatny!.

Więcej informacji w zakładce Doradztwo zawodowe