Warsztaty dla doradców zawodowych i liderów doradztwa.

W dniach 6 września 2013 r. i 11 października 2013r. w ramach sieci doradców zawodowych ze szkół powiatu olsztyńskiego odbyły się w CIiPKZ warsztaty metodyczne pt. Zaplanuj swoją przyszłość zawodową i Wyspa Skarbów – poznaj swój potencjał.
Celem warsztatów było wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia porad grupowych z uczniami ukierunkowanych na diagnozę potencjału, odkrywanie mocnych i słabych stron oraz zaprezentowanie nauczycielom ćwiczeń i metod pracy, jakie mogą wykorzystać w swojej pracy doradczej z uczniami.
Nauczyciele uczestniczyli w każdym zaproponowanym ćwiczeniu. Wyrażali swoje opinie na temat przedstawionych propozycji i dzielili się własnym doświadczeniem.
Zajęcia prowadzili doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej: Bożena Babynko, Marek Zbytniewski oraz Jolanta Waszkiewicz, Barbara Poczynajło-Kabaliuk.