Ogólnopolski Tydzień Kariery 2013

W dniach 14-18 października 2013r. PPP-P w Olsztynie po raz kolejny brała udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery. W nawiązaniu do tegorocznego hasła Odkryj talenty swojego dziecka doradcy zawodowi: Magdalena Baranowska i Anna Uszpolewicz przeprowadziły zajęcia warsztatowe z dziećmi
i rodzicami dzieci przedszkolnych. Partnerami akcji było Przedszkole Samorządowe w Kieźlinach
i Przedszkole Samorządowe w Słupach.

 

Zajęcia z dziećmi 5-6-letnimi Podróż w poszukiwaniu własnego talentu miały na celu przybliżenie im pojęć: talent, uzdolnienia, pasja oraz zwrócić uwagę na znaczenie różnych zwodów na rynku pracy. Ponadto dzieci zastanawiały się wspólnie z prowadzącymi nad tym, skąd się biorą talenty, czy można je rozwijać i jak je wykorzystać w przyszłości. Zajęcia zakończyły się wykonaniem przez dzieci rysunków swoich przyszłych zawodów.

Prace te zostały pokazane i omówione z rodzicami, którzy uczestniczyli w spotkaniu tożsamym z hasłem akcji Odkrywamy talenty swojego dziecka. Podczas warsztatu rodzice dyskutowali nie tylko nad różnicami znaczeniowymi pojęć talent, zdolności i uzdolnienia, ale przede wszystkim zastanawiali się nad swoimi talentami z lat dziecięcych, dzielili się doświadczeniami z ich wykorzystania w życiu dorosłym. Duży nacisk położony został na uświadomienie rodzicom, iż to właśnie oni poprzez obserwację dzieci podczas pracy i zabawy oraz efektywnie zagospodarowany i  spędzony z dzieckiem czas są odpowiedzialni za rozwój talentów swoich pociech. W oparciu o wiedzę o teorii Inteligencji Wielorakich H. Gardnera rodzice sami wypracowywali możliwe sposoby na rozwój określonej inteligencji swego dziecka.