Szkolenie Zespół Aspergera - diagnoza i praca z dzieckiem w szkole

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie

Elżbieta Dorota Hermanowicz zaprasza na szkolenie

Zespół Aspergera – diagnoza i praca z dzieckiem w szkole

dnia 16.12.2013r. w godz. 15.00-17.00  

do siedziby poradni w Olsztynie przy Placu Bema 5, sala Nr 1.

Osoba prowadząca szkolenie - psycholog PPP-P w Olsztynie

Małgorzata Stolarska.

Zaproszenie kierujemy do wszystkich zainteresowanych nauczycieli.