Spotkanie powiatowych koordynatorów ds. doradztwa zawodowego

28 stycznia 2014 r. PPP-P gościła u siebie powiatowych koordynatorów ds. doradztwa zawodowego w województwie warmińsko-mazurskim, którzy zostali powołani przez starostów, w związku z tworzeniem wojewódzkiego modelu doradztwa edukacyjno-zawodowego w oparciu o zrealizowany w 2012 r. w województwie warmińsko – mazurskim Pilotaż zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Inicjatorem spotkania była Danuta Oleksiak – wojewódzki koordynator doradztwa zawodowego. Udział w nim wzięła Barbara Antczak, dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki olsztyńskiego kuratorium. Spotkaniu patronowała Kurator oświaty Grażyna Przasnyska.

Więcej informacji na stronie Kuriatorium Oświaty w Olsztynie


fot. Magdalena Baranowska