Spotkanie szkoleniowe "Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD) u dzieci". "Gotowość szieci do podjęcia obowiązku szkolngo w aspekcie dojrzałości emocjonalnej".

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie Elżbieta Dorota Hermanowicz zaprasza na kolejne spotkanie szkoleniowe nt. Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD) u dzieci. Profile funkcjonowania słuchowego. Co może zrobić nauczyciel w szkole, aby pomóc dziecku z CAPD dnia 21.05.2014r. w godz. 14.30 – 16.30 do siedziby poradni w Olsztynie przy Placu Bema  5, sala Nr 1.

Osoba prowadząca szkolenie - logopeda PPP-P w Olsztynie Przemysława Ledwożyw. Zaproszenie kierujemy głównie do nauczycieli kl. 0 – III.

         Dodatkowo w odpowiedzi na Państwa zapytania druga część spotkania szkoleniowego poświęcona będzie gotowości dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, przede wszystkim w aspekcie dojrzałości emocjonalnej. Spotkanie poprowadzi dyrektor PPP-P Olsztyn Elżbieta Dorota Hermanowicz.

         Od godz. 16.00 będziecie mieli Państwo możliwość spotkania i ewentualnych konsultacji  z całym zespołem Rady Pedagogicznej PPP-P w Olsztynie. 

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Olsztynie