Informacja dla doradców zawodowych

Na stronie Komisji Europejskiej dostępny jest polski raport referencyjny, czyli dokument opisujący założenia polskiego systemu kwalifikacji oraz odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji do Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Rok temu raport został zaakceptowany przez Komitet ds. Europejskich Rady Ministrów, a następnie przedstawiony na forum międzynarodowym. Oznacza to, że polskie kwalifikacje mogą być porównywane już do kwalifikacji innych krajów europejskich.

Więcej w zakładce Doradztwo zawodowe