Bezpłatne warsztaty dla doradców zawodowych/liderów doradztwa zawodowego

W dniu 30 października 2014 r. w ramach sieci doradców zawodowych ze szkół powiatu olsztyńskiego odbędzie warsztat pt. Jak aktywnie poszukiwać pracy? Więcej informacji w zakładce Doradztwo zawodowe.

Serdecznie zapraszam

Magdalena Baranowska

Powiatowy Koordynator ds.doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie olsztyńskim