Bezpłatne zajęcia Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny w Biskupcu zaprasza rodziców i wychowawców na bezpłatne warsztataty psychoedukacyjne.

Wychowywać to kochać i wymagać

Szkoła dla rodziców i wychowawców

Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i wychowawców:

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?

Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcieliby poprawić relacje z dzieckiem!

Zajęcia rozpoczynają się  20 listopada 2014 roku o godz. 15.00.

Serdecznie zapraszamy na warsztaty psychoedukacyjne rodziców, którzy pragną budować coraz lepszy kontakt ze swoimi dziećmi, wspierać je w rozwoju psychicznym i społecznym, podwyższać swoje kompetencje  w rozwiązywaniu problemów w relacjach z dzieckiem. Udział w spotkaniach pomaga w codziennym życiu. Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi.

Dzięki udziałowi w warsztatach:
- zwiększysz świadomości wpływu różnych postaw wychowawczych na rozwój dziecka
- nauczysz się konsekwentnego stawiania wymagań i określania granic
- pogłębisz samoświadomość i refleksję na temat stosowanych metod wychowawczych
- w przyjemnej i bezpiecznej atmosferze nabędziesz nowe umiejętności wychowawcze     

Warsztaty  prowadzić  będzie  psycholog  mgr Teresa Bartoszek –Majsiej -realizator rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN.

Miejsce spotkań:  Biskupiec  ul. Armii Krajowe j 1b - I piętro