Konferencja Doradztwo edukacyjno-zawodowe w gimnazjum

W poniedziałek 1 grudnia br. o godz. 10.30 w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie (Al. Marszałka Piłsudskiego 7/9) Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty organizuje konferencję poświęconą doradztwu edukacyjno-zawodowemu w gimnazjum (informacja na stronie www.ko.olsztyn.pl).

Zapraszamy doradców zawodowych, pedagogów lub inne osoby realizujące w szkole zadania związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym.

Magdalena Baranowska

Powiatowy Koordynator ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie olsztyńskim