Spotkanie szkoleniowe "Procedury orzecznicze zagrożenia niedostosowaniem społecznym i niedostosowania społecznego. W czym może pomóc RODK"

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie Elżbieta Dorota Hermanowicz we współpracy z kierownikiem Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Olsztynie Jolantą Bandurską zaprasza na spotkanie szkoleniowe nauczycieli Powiatu Olsztyńskiego dnia 23.02.2015r. o godz. 15.00 w siedzibie poradni w Olsztynie przy Placu Bema 5, sala Nr 1.

Temat spotkania „Procedury orzecznicze zagrożenia niedostosowaniem społecznym  i niedostosowania społecznego. W czym może pomóc RODK”.

W spotkaniu udział wezmą biegli sądowi RODK w Olsztynie: Hanna Guzowska Michels - psycholog kliniczny, Krzysztof Goliński – psycholog kliniczny.

Spotkanie poprowadzi Przewodniczący Zespołu Orzekającego PPP-P w Olsztynie psycholog Elżbieta Dorota Hermanowicz.

                        Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie

                                                                                     Elżbieta Dorota Hermanowicz