Konkurs dla uczniów gimnajzów i szkół ponadgimnazjalnych Szkoła zawodowa - mój wybór

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie „Szkoła zawodowa – mój wybór”, który jest organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem konkursu jest upowszechnianie kształcenia zawodowego poprzez wybór i prezentację najlepszych prac uczniów. Zadaniem uczestników będzie wykazanie się umiejętnościami, kreatywnością i takim sposobem prezentacji tematu, który zachęci młodych ludzi do świadomego planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej.

Wszystkie prace z danej szkoły złożone na konkurs „Szkoła zawodowa – mój wybór” powinny być przesłane do 31 marca 2015 r. do Kuratorium Oświaty w Olsztynie (10-959 Olsztyn, al. Piłsudskiego 7/9). Nie obowiązują ograniczenia co do ilości zgłoszonych prac. Szczegółowe informacje na temat konkursu „Szkoła zawodowa – mój wybór” dostępne są pod numerem telefonu 89 /5232446. Regulamin konkursu, karta zgłoszenia kandydata, oświadczenie ucznia, oświadczenie nauczyciela do pobrania ze strony: www.men.gov.pl

 

Magdalena Baranowska

Koordynator ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie olsztyńskim