ZAPROSZENIE - I edycja Powiatowego Konkursu Plastycznego pn. Prawa człowiek - Wszyscy rodzimy się wolni

Powiatowa Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie

zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu olsztyńskiego
oraz uczestników zajęć w gminnych ośrodkach kultury
i bibliotekach
do wzięcia udziału w:

 

I EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

pn. „Prawa człowieka -  Wszyscy rodzimy się wolni ”.

      Celem konkursu jest promocja praw i wolności chronionych Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz zwiększenie zainteresowania wiedzą na temat praw człowieka we współczesnym świecie.

REGULAMIN KONKURSU

 

Organizator:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Olsztynie przy współpracy

z bibliotekami powiatu olsztyńskiego

Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn

e-mail: pppp.olsztyn@poczta.fm

koordynator projektu: Katarzyna Kowalczyk - e-mail: kasiaz-k1@tlen.pl