Zaproszenie - spotkanie szkoleniowe nt. Zasady sieci współpracy dla tzw. grupy wspierającej pracę nauczycieli w szkole

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie zaprasza:  psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu olsztyńskiego zainteresowanych spotkaniem szkoleniowym na temat: Zasady sieci współpracy dla tzw. grupy wspierającej pracę nauczycieli w szkole.

Spotkanie odbędzie się  dnia 09.11.2015r. o godz. 15.00

w  siedzibie poradni w Olsztynie przy Placu Bema 5, sala Nr 1. 

Szkolenie poprowadzi Pani Agnieszka Dolińska - logopeda PPP-P w Olsztynie.                     

                                                                                         Dyrektor Powiatowej Poradni

                                                                           Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie

                                                                                        Elżbieta Dorota Hermanowicz