Nowe szkolenia

Rozpoczęliśmy szkoleniowy nowy rok szkolny spotkaniem 10.09.2012r. na temat współpracy szkół z naszą poradnią oraz wykładem Relacja nauczyciel - uczeń wolna od dyskryminacji prowadzonym przez dyrektora PPP-P w Olsztynie Elżbietę Dorotę Hermanowicz.

Kolejne spotkania warsztatowo-wykładowe proponujemy:

17.09.2012r.  nt. Specyficzne trudności w uczeniu się w pierwszym etapie edukacyjnym (kl. I-III).

24.09.2012r. nt. Dysleksja rozwojowa - pomoc terapeutyczna i dostosowanie wymagań.


Zajęcia odbywają się o godz. 15.00 w sali Nr 1 Starostwa Powiatowego, Pl. Bema 5. Poprowadzą je pedagodzy PPP-P Olsztyn.

Zapraszamy!