Spotkanie sieci doradztwa edukacyjno-zawodowego powiatu olsztyńskiego

W dniu 14.01.2016 r. w PPP-P Olsztyn w ramach istniejącej sieci doradztwa zawodowego odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla doradców i liderów doradztwa ze szkół powiatu olsztyńskiego. Podczas spotkania omówiono prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań z tego zakresu w szkole oraz planowaną na bieżący rok szkolny inicjatywę wojewódzką pt. „Zawodowy Rodzic”. Doradcy wymienili się doświadczeniami w zakresie działań podejmowanych w ich placówkach przez nauczycieli w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu i dalszego kierunku kształcenia. Omówiono także możliwość realizacji spotkań z udziałem rodziców promujących ideę ZAWODOWY RODZIC. Przedstawicielom szkół zawodowych przypomniano o promocji konkursu "ZAWODOWY MISTRZ" oraz "ZAWODOWY PRACODAWCA" (informacje o konkursie na stronie KO http://www.ko.olsztyn.pl/?main=3&sub=111&item=1107