„Rodzice, macie wybór!” – poradnik MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało poradnik dla rodziców dzieci sześcio- i siedmioletnich, którzy stoją przed ważną decyzją, czy od 1 września 2016 r. ich dzieci mają rozpocząć edukację szkolną, czy pozostać w przedszkolu. W publikacji znajdują się między innymi informacje na temat zmian w ustawie o systemie oświaty, a także o zasadach rekrutacji do przedszkola.