Projekt OHP Obudź swój potencjał - YEI

 

 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie prowadzi rekrutację młodzieży do projektu Obudź swój potencjał-YEI. Projekt ma na celu pomoc młodzieży w wejściu na rynek pracy i uzyskaniu zatrudnienia poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych podczas szkoleń i staży. Obudź swój potencjał-YEI jest skierowany jest do osób w wieku 18-24 lat, które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu.

W ramach projektu młodzież uzyska wsparcie w zakresie: szkoleń i staży zawodowych, prawa jazdy kat. B, zajęć z doradcami zawodowymi oraz psychologiem itp. z doradcą zawodowym, psychologiem i pośrednikiem pracy. Wszyscy uczestnicy projektu Obudź swój potencjał-YEI będą mieć zapewnione: bezpłatne wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, ubezpieczenie, badania lekarskie oraz materiały edukacyjne.

 Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą się zgłaszać do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie ul. Narutowicza 4 pok.20 lub w przypadku pytań proszę o kontakt tel. 89/527 62 03 wew. 24 lub 41

Realizatorem projektu na terenie działania CEiPM OHP w Olsztynie będą również: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ełku, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Kętrzynie, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Nidzicy, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ostródzie, Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Dobrym Mieście.