2. EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO Prawa człowieka - Mam prawo do...

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie

zaprasza, dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu olsztyńskiego

oraz uczestników zajęć w gminnych ośrodkach kultury

i bibliotekach,

do wzięcia udziału w:

 

2. EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

pn. „Prawa człowieka -  Mam prawo do ... ”.

      Celem konkursu jest promocja praw i wolności chronionych Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz zwiększenie zainteresowania wiedzą na temat praw człowieka we współczesnym świecie.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Organizator:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Olsztynie przy współpracy

z bibliotekami powiatu olsztyńskiego

Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn

e-mail: pppp.olsztyn@poczta.fm

koordynator projektu: Katarzyna Kowalczyk - e-mail:  katarzyna_kowalczyk.9@tlen.pl