SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY

Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół i placówek powiatu olszyńskiego do sieci współpracy i samokształcenia.

Więcej informacji pod adresem http://katarzynakowalczyk9.wixsite.com/edukacja