Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie Elżbieta Dorota Hermanowicz zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli na kolejne spotkanie wykładowo-warsztatowe nt. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów.

Termin spotkania 29.10.2012r. w godz. 15.00–17.00  w  siedzibie poradni w Olsztynie przy Placu Bema 5, sala Nr 1.

Zajęcia poprowadzi pedagog, logopeda PPP-P w Olsztynie Agnieszka Dolińska.