KOLEJNA EDYCJA WARSZTATÓW DLA DOBRYCH RODZICÓW

Zapraszamy rodziców dzieci zarówno z rozpoznanymi trudnościami (ADHD, Zespół Aspergera), jak i z podejrzeniami takich zaburzeń na cykl zajęć pt. WARSZTATY DLA DOBRYCH RODZICÓW.

Na warsztatach rodzice doskonalą swoje umiejętności wychowawcze, tj. uczą się sprawdzonych sposobów zapobiegania i reagowania w trudnych sytuacjach. Metody są skuteczne zarówno w przypadku przeciętnego dziecka jak i w przypadku dzieci, które sprawiają duże problemy wychowawcze, a w szczególności nadpobudliwych i z trudnościami w koncentracji uwagi (ADHD, Zespół Aspergera). Warsztaty służą również zwiększeniu wychowawczych ilości pozytywnych kontaktów z dzieckiem i zadowoleniu z bycia rodzicem.

Warsztaty są realizowane w oparciu o metody i ćwiczenia wywodzące się z terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, dlatego rodzice po każdym spotkaniu otrzymują do wykonania „pracę domową”, którą należy wykonać na piśmie na następne zajęcia (wszystkie materiały otrzymują rodzice nieodpłatnie od prowadzących zajęcia).

Zajęcia obejmują 15 spotkań po 2 godziny, raz w tygodniu.

Chętnych prosimy o kontakt z poradnią:

89 527 03 46