Zaproszenie - spotkanie szkoleniowe dla logopedów

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie zaprasza logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu olsztyńskiego na spotkanie szkoleniowe prowadzone przez  logopedę PPP-P w Olsztynie Agnieszkę Dolińską

Spotkanie odbędzie się  dnia 22.11.2016r. o godz. 15.00
w  siedzibie poradni w Olsztynie przy Placu Bema  5, sala Nr 1

Dyrektor PPP-P w Olsztynie

Elżbieta Dorota Hermanowicz