Spotkanie szkoleniowe Trening mózgu-EEG Biofeedback w rozwoju zawodowym

W dniu 8 grudnia 2016 roku na terenie naszej Poradni w ramach Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Poradnictwa Zawodowego odbyło się spotkanie szkoleniowe nt. Trening mózgu – EEG Biofeedback w rozwoju zawodowym. W spotkaniu udział  wzięło 46 doradców zawodowych z różnych instytucji należących do w/w paktu m.in. pracownicy PPP z województwa, WUP, PUP, W-M Komendy OHP, W-M ODN w Olsztynie, OWSiZ Olsztyn, szkół i placówek edukacyjnych w Olsztynie.

Zebranych przywitała Pani wicedyrektor Teresa Bartoszek-Majsiej, która przybliżyła strukturę organizacyjną PPP-P w Olsztynie. Psycholodzy-neuroterapeuci Poradni: Magdalena Baranowska i Magdalena Andryszczyk zapoznały uczestników z nowoczesną metodą optymalizacji pracy mózgu, którą  można wykorzystać do leczenia konkretnych zaburzeń i deficytów, jak również dla osób zdrowych pragnących podnieść efektywność pracy mózgu. Magdalena Baranowska przedstawiła rys historyczny, rodzaje biofeedbacku, zasady terapii, obszary zastosowań i przeciwwskazania. W części warsztatowej neuroterapeuci i pedagog Celina Mądra zaprezentowały uczestnikom przykładowy trening koncentracji i redukujący stres. Następnie omówiono wymagania rynku pracy wobec osób w wieku 50+ i innowacyjny model doradztwa zawodowego obejmujący wykorzystanie metody EEG Biofeedback.

Magdalena Baranowska
organizator spotkania szkoleniowego
w PPP-P w Olsztynie