ROZSTRZYGNIĘCIE II. EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

W II. EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

pn. Prawa człowieka - Mam prawo do...wzięło udział 134 uczestników z 16 placówek oświatowych  działających na terenie powiatu olsztyńskiego.

Komisja konkursowa wyłoniła 9 laureatów /załącznik/ w trzech kategoriach wiekowych tj. przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum.  Wszyscy nagrodzeni uczestnicy oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy, natomiast laureatom zostaną wręczone nagrody rzeczowe ufundowane przez POWIAT OLSZTYŃSKI.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z przebiegu konkursu /prezentacja multimedialna/.

Wszystkim uczestnikom oraz im opiekunom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu swoich talentów.

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu !!!

NAGRODY I DYPLOMY ZOSTANĄ DOSTARCZONE PRZEZ ORGANIZATORA POD ADRES PODANY W KARTACH ZGŁOSZENIOWYCH.

Dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do obejrzenia fotowernisażu

OKŁADKA 2017  STYCZEŃ  LUTY  MARZEC  KWIECIEŃ  MAJ  CZERWIEC  LIPIEC  SIERPIEŃ  WRZESIEŃ  PAŹDZIERNIK  LISTOPAD  GRUDZIEŃ