Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe dyrektorów szkół i placówek

27 marca dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie E. Dorota Hermanowicz zaprosiła dyrektorów szkół i placówek z terenu działania poradni na spotkanie szkoleniowo-warsztatowe. Zebrani zapoznali się z tematem „Odpowiedzialność prawna nauczycieli”. Zebranie było także okazją do przedstawienia dorobku poradni za 15 lat jej istnienia. Dyrektor Hermanowicz podziękowała zaproszonym za współpracę podczas pełnienia przez nią funkcji kierowniczej. Od 1 kwietnia dyrektorem poradni jest Małgorzata Stolarska – psycholog.