SPOTKANIE Z PRAWNIKIEM

 

                                                                       ZAPROSZENIE 

 
Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie zaprasza na otwarte szkolenie dla nauczycieli powiatu olsztyńskiego pt „Odpowiedzialność prawna nauczycieli i pracowników pedagogicznych". 
Szkolenie poprowadzi Daniel Hermanowicz - prawnik, absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu i Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, specjalizujący się w prawie pracy oraz społecznym prawie unii europejskiej. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji UAM."
Wykład szkoleniowy odbędzie się 5 grudnia 2017 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali Nr 1 Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5.  
 
 
Małgorzata Stolarska
                  Dyrektor Powiatowej Poradni 
        Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie