Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe

 Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie zaprasza dyrektorów szkół i placówek powiatu olsztyńskiego na spotkanie szkoleniowe skoncentrowane wokół problemów prawnych.

  Spotkanie poprowadzi Daniel Hermanowicz - prawnik, absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, specjalizujący się w prawie pracy oraz społecznym prawie unii europejskiej. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji UAM.

  Temat spotkania: „Naruszenie podstawowych obowiązków pracownika, czyli podstawy do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia”.  Przewidziana jest dodatkowa część warsztatowa dotycząca sporządzania umów. 

    Termin spotkania 5 marca 2018 r.,  godz. 1000 (zgodnie z Państwa prośbami),
w sali Nr 1 Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5. 

 

 

                                                               Małgorzata Stolarska

                                                            Dyrektor Powiatowej Poradni

                                                Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie