Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe

                 Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie zaprasza zainteresowanych pracowników szkół i placówek na otwarte spotkanie szkoleniowe na temat „Opracowywanie IPET oraz dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia”.

Spotkanie poprowadzi logopeda, oligofrenopedagog PPP-P w Olsztynie Agnieszka Dolińska.

Spotkanie odbędzie się dnia 08.05.2018 r. o godz. 16.30 w siedzibie poradni w Olsztynie przy Placu Bema 5, sala Nr 1 (wejście do budynku od strony parkingu). 

 

 

                                                                            Małgorzata Stolarska

                                                                    Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

                                                                                                                w Olsztynie