Szkoła dla rodziców i wychowawców

„Wychowywać to kochać i wymagać”

Szkoła dla rodziców i wychowawców

Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i wychowawców:

„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?"

 Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcieliby poprawić relacje z dzieckiem!

 Planowany początek zajęć warsztatowych obejmujących cykl 10 spotkań 09.10.2018 roku  godz. 15.30.

         Serdecznie zapraszamy na warsztaty psychoedukacyjne rodziców, którzy pragną budować coraz lepszy kontakt ze swoimi dziećmi, wspierać je w rozwoju psychicznym i społecznym, podwyższać swoje kompetencje w rozwiązywaniu problemów w relacjach z dzieckiem. Udział w spotkaniach pomaga w codziennym życiu. Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi.

Dzięki udziałowi w warsztatach:
- zwiększysz świadomości wpływu różnych postaw wychowawczych na rozwój    dziecka,
- nauczysz się konsekwentnego stawiania wymagań i określania granic
- pogłębisz samoświadomość i refleksję na temat stosowanych metod  wychowawczych
- w przyjemnej i bezpiecznej atmosferze nabędziesz nowe umiejętności wychowawcze

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” spełnia standardy jakości poziomu  II dobra praktyka i jest rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN. Jako program profilaktyczny posiada również rekomendację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz pozytywną opinię Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.  Informacje o programie umieszczone są na stronie: www.ore.edu.pl, www.kbpn.gov.pl, www.parpa.pl.

    

Warsztaty  prowadzić  będzie  psycholog  mgr Teresa Bartoszek–Majsiej -realizator rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN.

Miejsce spotkań:  Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie - Punkt Konsultacyjny w Biskupcu, ul. Armii Krajowej 1b - I piętro

Zapisy osobiście lub pod nr telefonu: 89 715 21 67