Otwarte spotkanie szkoleniowe

 

 

ZAPROSZENIE

 

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie zaprasza zainteresowanych pracowników szkół i placówek na otwarte spotkanie szkoleniowe na temat:


„Zależność pomiędzy niepowodzeniami edukacyjnymi uczniów
a problemami wychowawczymi”.

 

Tematyka spotkania wpisuje się w realizację priorytetu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019 – „Wdrożenie strategii podniesienia jakości kształcenia szkół województwa warmińsko-mazurskiego”.

 

Spotkanie poprowadzi wicedyrektor PPP-P w Olsztynie, psycholog E. Dorota Hermanowicz.

 

Spotkanie odbędzie się dnia 29.10.2018 r. o godz. 15.00 w siedzibie poradni w Olsztynie przy Placu Bema 5, sala Nr 1.

 

 

                                                                                                      Małgorzata Stolarska

                                                                                              Dyrektor Powiatowej Poradni

                                                                                   Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie