Zaproszenie na spotkanie

                              

ZAPROSZENIE

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Olsztynie zaprasza zainteresowanych pracowników szkół i placówek powiatu olsztyńskiego na otwarte spotkanie szkoleniowe na temat „Orzecznictwo i opiniowanie; rola  i zadania dyrektora oraz rady pedagogicznej  w pracy z uczniem”.  
       

Spotkanie poprowadzi Elżbieta Dorota Hermanowicz, psycholog, wicedyrektor PPP-P w Olsztynie.

Spotkanie odbędzie się dnia 25 listopada 2019 r. o godz. 15.00 w siedzibie poradni w Olsztynie przy Placu Bema 5, sala Nr 1. 

 

 

 

                                                           Małgorzata Stolarska

     Dyrektor Powiatowej Poradni

         Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie